(BĐT) - Công ty cổ phần Tập đoàn ASG vừa bị xử lý vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền bị truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là 170 triệu đồng.

Cụ thể, về thuế giá trị gia tăng, công ty kê khai thuế giá trị gia tăng mua vào hàng hóa của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, vi phạm Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty hạch toán vào trong kỳ chi phí của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, hạch toán chi phí không đúng quy định tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài Chính.

Được biết, Tập đoàn ASG dự kiến sẽ niêm yết 63 triệu cổ phiếu trên HOSE ngày 24/9/2020 với giá tham chiếu là 30.000 đồng/cổ phiếu, giá niêm yết ngày đầu tiên thấp hơn 15% so với mức giá dự kiến 36.000 đồng/cổ phiếu trên Bản cáo bạch niêm yết.