#Tập đoàn ASG
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tập đoàn ASG dự kiến lợi nhuận năm 2023 ở mức 55 tỷ đồng

(BĐT) - HĐQT Công ty CP Tập đoàn ASG vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 với mục tiêu tổng doanh thu 2.342 tỷ đồng, tăng 11,4% so với thực hiện năm 2022. Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 55 tỷ đồng, bằng khoảng 1/3 năm ngoái.
Quý II/2021, ASG báo lỗ 0,68 tỷ đồng

Quý II/2021, ASG báo lỗ 0,68 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn ASG (mã chứng khoán: ASG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 158,9 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại âm 0,68 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 10,3 tỷ đồng.