(BĐT) - Dự thảo Quyết định về tiêu chí, danh mục ngành nghề, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nghiên cứu, hoàn thiện.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tại cuộc họp chiều ngày 21/3, bà Nguyễn Phương Lan, Trưởng phòng Phòng Đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT cho biết, Dự thảo Quyết định sẽ đưa ra tiêu chí, danh mục ngành nghề lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần một cách cụ thể, rõ ràng; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương dễ dàng thực hiện. Đây cũng là một bước quan trọng góp phần đưa Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần được thực hiện hiệu quả.

Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 5.000 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, khối địa phương có hơn 4.380 đơn vị; khối bộ, ngành hơn 630 đơn vị; khối tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hơn 40 đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp này hàng năm sử dụng nhiều ngân sách nhà nước, tuy nhiên, tình hình hoạt động lại đang gặp không ít khó khăn, đặc biệt là khó khăn về tài chính.