Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác (được đổi tên từ Luật Hợp tác xã). Dự thảo Luật gồm 11 chương với 121 điều, trong đó bãi bỏ 3 điều, sửa đổi 70 điều, bổ sung 51 điều so với Luật Hợp tác xã 2012.
Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia vào khu vực kinh tế tập thể. Ảnh: Nhã Chi
Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia vào khu vực kinh tế tập thể. Ảnh: Nhã Chi

Bộ KH&ĐT cho biết, theo ý kiến của Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, tên Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác phù hợp với đối tượng và phạm vi điều chỉnh bao gồm các mô hình tổ chức kinh tế hợp tác đang hoạt động hiện nay là tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên đoàn hợp tác xã từ đơn giản đến phức tạp, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn cấp vùng, cấp quốc gia và đã được 70% các cơ quan xin ý kiến lựa chọn.

Với nhiều quy định mới được cập nhật, sửa đổi, bổ sung, Dự thảo Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường, phát triển thành viên; bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất hợp tác xã. Sau khi được ban hành và đi vào cuộc sống, Dự thảo Luật được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia vào khu vực kinh tế tập thể, xây dựng hệ sinh thái các tổ chức kinh tế hợp tác mạnh, giúp nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của các thành viên và góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Chuyên đề