• Sắp diễn ra Hội nghị toàn quốc về kinh tế tập thể

  20/12/2021 08:00

  (BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội nghị toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 dự kiến sẽ diễn ra 1 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến 31 tháng 12/2021.
 • Giai đoạn 2013 - 2021, vốn cho hợp tác xã vay đạt khoảng 50.882 tỷ đồng

  08/12/2021 08:00

  (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, từ khi Luật Hợp tác xã (HTX) 2012 được ban hành đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, HTX; tạo điều kiện cho nhiều HTX được thành lập và tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước khẳng định vai trò trong đời sống xã hội.
 • Cần thêm cơ chế tạo động lực cho hợp tác xã phát triển

  29/10/2021 10:00

  (BĐT) - Hợp tác xã (HTX) là nòng cốt của khu vực kinh tế tập thể, song mức độ đóng góp vào nền kinh tế có chiều hướng giảm dần (từ 5% năm 2013 xuống còn 3,7% năm 2020). Tại Hội thảo Đối thoại chính sách lấy ý kiến về Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật HTX (sửa đổi) diễn ra ngày 28/10/2021 tại Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng, phải có những chính sách để mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho HTX phát triển.
 • Đánh giá 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã

  04/08/2021 08:00

  (BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

chuyên đề

Kết nối đầu tư