(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
Việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã nhằm đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ảnh: Huấn Anh

Việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã nhằm đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ảnh: Huấn Anh

Việc tổng kết 10 năm thi hành Luật nhằm đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã và hoàn thiện các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu của thực tiễn... Kết quả tổng kết thi hành Luật sẽ là cơ sở để chuẩn bị hồ sơ xây dựng luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thời gian xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021. Trong đó, từ tháng 7 đến tháng 10 tiến hành tổng kết tại các bộ, cơ quan, địa phương; khảo sát thực tế và xây dựng báo cáo chuyên đề; tổng kết toàn quốc từ tháng 10 đến tháng 12/2021. Báo cáo tổng kết theo lĩnh vực gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10/2021. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật; tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện, trình Trưởng ban Chỉ đạo trước ngày 15/12/2021; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết trong tháng 12/2021.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - quyết định ban hành Đề cương và danh mục báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.