(BĐT) - Hội thảo Cơ chế chính sách cung ứng dịch vụ công ích tại các đô thị ở Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức ngày 5/1/2017 tại Hà Nội. Hội thảo do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền tổ chức.

Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai hoạt động đánh giá về hiệu quả cung ứng dịch vụ công ích tại các đô thị, phục vụ việc xây dựng Đề án Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ họp vào tháng 5/2017.

Theo dự kiến, trong khuôn khổ Hội thảo, các chuyên gia, nhà đầu tư sẽ trình bày các báo cáo về cung ứng dịch vụ công ích trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; chất lượng dịch vụ công tại 5 đô thị lớn nhất Việt Nam từ đánh giá của doanh nghiệp; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị định 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích…