(BĐT) - Ngày 30/6, Công ty CP Thương mại Nghệ An (Natraco) sẽ đấu giá công khai 597.422 cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Mức giá khởi điểm cho mỗi cổ phần đấu giá là 106.000 đồng/cổ phần (mệnh giá 100.000 đ/CP). Nếu bán hết số cổ phần nêu trên, Nhà nước sẽ không còn sở hữu vốn tại DN này.

Natraco hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh thương mại ô tô và xe máy; nông, lâm sản; buôn bán thức ăn cho gia súc, gia cầm; kinh doanh dịch vụ lữ hành, khách sạn; xây dựng và bán buôn vật liệu xây dựng; khai khoáng; kinh doanh bất động sản; vận tải hành khách…

Tính đến ngày 31/12/2015, Công ty có tổng tài sản là 191,42 tỷ đồng (giảm 5,3 tỷ đồng so với đầu năm). Số nợ phải trả lên tới 139,4 tỷ đồng, đa số là nợ ngắn hạn (72,8% tổng tài sản). Hàng tồn kho là 27,25 tỷ đồng. Công ty đang có khoản đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty CP Toyota Vinh là 3,8 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2015 của Natraco giảm sút rõ rệt so với năm 2014 (năm 2015 là 257,2 tỷ đồng trong khi năm 2014 đạt 322,27 tỷ đồng). Kết quả kinh doanh vì thế cũng ảm đạm theo, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác đều sụt giảm. Cụ thể, đến 31/12/2015, doanh nghiệp này bị lỗ 7,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 2,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kiểm toán độc lập đã chỉ ra một loạt vấn đề trong Báo cáo tài chính của Natraco. Cụ thể, tính đến thời điểm kiểm toán, các khoản công nợ của Công ty chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ. Công ty cũng chưa tiến hành lập bảng phân tích tuổi nợ và trích lập dự phòng phải thu quá hạn thanh toán. Số dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán cần phải trích lập theo ước tính của đơn vị kiểm toán độc lập là 5,86 tỷ đồng. Số dư chi phí trả trước dài hạn bao gồm khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ năm trước là 1,78 tỷ đồng.

Kiểm toán chưa tiếp cận được bằng chứng hữu hiệu về việc Natraco ghi nhận khoản lỗ bán xe trong năm 2014 vào công nợ phải thu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T.H.Q trị giá 3,24 tỷ đồng. Ngoài ra, số liệu báo cáo tài chính năm 2015 của Khách sạn Sài Gòn Thương mại, đơn vị trực thuộc Natraco, cũng không đầy đủ… Tại Báo cáo tài chính của Natraco có theo dõi khoản nợ phải thu, phải trả đối với Khách sạn Sài Gòn Thương mại là 9,5 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng, tuy nhiên kiểm toán không tiếp cận đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các khoản công nợ này.

Đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh, tại ngày 31/12/2015 Công ty đang theo dõi trên chỉ tiêu “tài sản thiếu chờ xử lý” chi phí liên quan đến 1.000 tấn tinh bột sắn bị mất với số tiền là 11,7 tỷ đồng. Công ty đã theo dõi nhiều năm nhưng chưa có phương án xử lý đối với lô hàng này.