Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) vừa công bố biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHCĐ về việc tách mảng tự doanh để lập một công ty con.
Sonadezi sẽ tách mảng tự doanh, lập công ty con vốn điều lệ 500-600 tỷ đồng

Theo tờ trình đã gửi cổ đông trước đó, Đề án tái cơ cấu và Phương án cổ phần hóa của công ty có kế hoạch sau khi cổ phần hóa, Sonadezi sẽ tách mảng tự doanh để thành lập Công ty TNHH MTV trực tiếp quản lý kinh doanh các dự án.

Công ty mẹ chỉ tập trung vào hoạt động đầu tư tài chính, tìm kiếm và phát triển dự án mới, huy động và phân bổ nguồn lực giữa các công ty con, giao kế hoạch và giám sát việc thực hiện từ đó nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

Tuy nhiên, việc thành lập Công ty TNHH MTV không còn phù hợp với quy định hiện hành và chủ trương cổ phần hóa tất cả các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn.

Do đó, HĐQT Công ty đã trình ĐHCĐ cho ý kiến về việc thành lập Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền. Theo đó, các dự án gồm Khu công nghiệp Giang Điền, Khu dân cư dịch vụ Giang Điền, Khu dân cư An Bình, Cao ốc Sonadezi, Biệt thự Đồng Nai sẽ được chuyển giao về công ty con này.

Vốn điều lệ của CTCP Sonadezi Giang Điền dự kiến khoảng 500 - 600 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ, các cổ đông chiến lược và cán bộ công nhân viên nắm giữ 49%.

Công ty mẹ Sonadezi cũng dự định bán bớt một phần giá trị tài sản hiện có tại các dự án nêu trên.

Kết quả kiểm phiếu có 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành với nội dung nói trên và chỉ có 6 phiếu, đại diện cho 7.500 cổ phần, tương đương 0,2% có quyền biểu quyết không tán thành.

Sonadezi là công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn có vốn điều lệ 3.765 tỷ đồng. Theo quy định, Sonadezi phải công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV/2016 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Nhưng đến nay đã sắp hết quý I/2017, Công ty vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý IV/2016 và cũng không giải trình lý do chậm trễ.

Sonadezi đã cổ phần hóa được hơn 1 năm nhưng vẫn chưa lên đăng ký giao dịch trên sàn Upcom hoặc niêm yết theo quy định tại Quyết định 51/2014/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo ĐTCK