Sơn La: Dự kiến đấu thầu, đấu giá 32 dự án, khu đất trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo UBND tỉnh Sơn La, trong năm 2023, địa phương này sẽ đưa 225 khu đất và khu ở vào kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2023 trên địa bàn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, theo Quyết định số 85/QĐ-UBND được UBND tỉnh Sơn La ban hành, có 193 khu đất dự kiến đưa vào kế hoạch khai thác quỹ đất với số tiền dự kiến thu về ngân sách khoảng 2.073.940 triệu đồng, trong đó 139 khu đất dự kiến ngân sách thu về cấp huyện; 54 khu đất dự kiến ngân sách thu về tỉnh.

Cùng với đó, có 32 dự án, khu đất dự kiến thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trong năm 2023, dự kiến số tiền thu được khoảng 1.372.798 triệu đồng.

Chuyên đề