(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và UBND tỉnh Sơn La đang tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 8 khu vực chưa thăm dò trên sông Mã thuộc địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tổng giá khởi điểm tạm tính là 25,884 tỷ đồng.

8 khu vực chưa thăm dò trên sông Mã được gom thành 1 quyền khai thác khoáng sản để bán đấu giá, gồm: 8,52 ha ở Bản Hồng Phong; 3,78 ha ở bản Nà Hin; 2,18 ha ở bản Nà Liu; 18,9 ha ở Bản Púng; 4,83ha ở Khu 2 - bản Trung Dũng; 6,03 ha ở Khu 2 - bản Trung Châu; 7,07 ha ở bản Đấu Mường; 9,77 ha ở bản Hoong Ngay.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá tạm tính là 25,884 tỷ đồng. Giá khởi điểm không có thuế VAT, không bao gồm chi phí khảo sát thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá… Được biết, dự toán đề án thăm dò khoáng sản là 3,77 tỷ đồng.

Khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện là tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản, có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 1,885 tỷ đồng; cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá sẽ được xét chọn dự kiến từ ngày 13 - 22/11/2021. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 26/11/2021 tại Hội trường tầng 4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La, theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên theo tổng giá khởi điểm.