Sớm ban hành Thông tư quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có chỉ đạo Bộ Y tế về việc sớm ban hành Thông tư hướng dẫn giá dịch vụ xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, Dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến rộng rãi với thời hạn nhận góp ý là 26/10/2021. Dự kiến, Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2021.

Phạm vi áp dụng của Thông tư là các cơ sở y tế của Nhà nước khi thực hiện xét nghiệm cho người bệnh đến khám, chữa bệnh (kể cả người có bảo hiểm y tế và người không có bảo hiểm y tế).

Mức giá xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương. Mức giá của một dịch vụ bao gồm chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, bảo quản, trả kết quả xét nghiệm.

Đối với chi phí test kít xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi áp dụng đối với từng phương pháp thực hiện xét nghiệm. Mức giá của phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện virus là chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Đối với đặt hàng xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2, cơ sở y tế công lập được giao nhiệm vụ lấy mẫu, thực hiện các xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 được đặt hàng tại các cơ sở y tế công lập khác, cơ sở y tế tư nhân có đủ khả năng thực hiện xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR do Bộ Y tế công nhận hoặc thông báo. Việc đặt hàng chỉ được thực hiện từ khi Thủ tướng Chính phủ công bố dịch đến khi công bố hết dịch.

Trong trường hợp đi lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm được cấp test, kit và vật tư từ nguồn phòng, chống dịch; nguồn hỗ trợ của Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân thì phải trừ chi phí kết cấu của vật tư lấy mẫu, xét nghiệm khi thanh toán. Riêng đối với sinh phẩm chẩn đoán test, kít, nếu được hỗ trợ, cấp không thu tiền thì không được thu và thanh toán chi phí này với đối tượng thực hiện chi trả.

Mức giá xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2

Đối tượng

Dịch vụ

Ghi chú

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 (Không bao gồm test nhanh)

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 trên máy miễn dịch

(Không bao gồm test nhanh)

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng trong trường hợp mẫu đơn

(Không bao gồm test kít cho phản ứng và tách chiết)

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng trong trường hợp mẫu gộp (đồng/mẫu)

Đối tượng thanh toán BHYT (đồng/xét nghiệm)

32.000

32.000

194.000

Chi phí test kít xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi áp dụng đối với từng phương pháp thực hiện xét nghiệm. Mức giá của phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện virus là chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng xét nghiệm nhanh kháng nguyên thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

80.000

Xét nghiệm và trả kết quả

114.000

Gộp 5 que tại thực địa

Dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

54.500

Xét nghiệm và trả kết quả

55.300

Gộp 6-10 que tại thực địa

Dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

55.300

Xét nghiệm và trả kết quả

49.500

Gộp 5 que tại phòng xét nghiệm

Dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

80.000

Xét nghiệm và trả kết quả

73.900

Gộp 6-10 que tại phòng xét nghiệm

Dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

80.100

Xét nghiệm và trả kết quả

67.400

Đối tượng không thanh toán BHYT (tối đa) – đồng/xét nghiệm

32.000

67.000

Dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

80.000

Xét nghiệm và trả kết quả

114.000

Gộp 5 que tại thực địa

Dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

54.500

Xét nghiệm và trả kết quả

55.300

Gộp 6-10 que tại thực địa

Dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

55.300

Xét nghiệm và trả kết quả

49.500

Gộp 5 que tại phòng xét nghiệm

Dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

80.000

Xét nghiệm và trả kết quả

73.900

Gộp 6-10 que tại phòng xét nghiệm

Dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

80.100

Xét nghiệm và trả kết quả

67.400

Chuyên đề