(BĐT) - Ngày 22/9, Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH) sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 29,8%.

Với hơn 124 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 370 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 12/10.

Trước đó, ngày 11/8, Thủy điện sông Ba Hạ đã chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Ngày 31/8 tới đây, Công ty sẽ bắt đầu thanh toán.

Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2020 qua 2 đợt trên là 49,8%.

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2021, tổng doanh thu của Công ty đạt 202,6 tỷ đồng, tăng 23,2% so với nửa đầu năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 46,2 tỷ đồng, tăng 120,3%.