(BĐT) - Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (PVTrans) đạt 830,4 tỷ đồng, tăng thêm gần 70 tỷ đồng so với con số trước kiểm toán (tương đương 9%).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

PVTrans cho biết, con số chênh lệch đến từ việc điều chỉnh giá trị cổ tức được chia bằng cổ phiếu từ đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, PVTrans cũng đã hoàn nhập một số khoản dự phòng trích trước và hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh, liên kết tăng.

Tính đến ngày 31/12/2020, tiền và tương đương tiền của PVTrans đạt 2.287,4 tỷ đồng, tăng 1.079,5 tỷ đồng so với hồi đầu năm. PVTrans ghi nhận tổng nợ phải trả 4.861,5 tỷ đồng (giảm gần 445 tỷ đồng so với đầu năm).