Ricons ký kết hợp đồng nguyên tắc với 10 đội thi công chiến lược

(BĐT) - Ngày 1/3/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons đã tổ chức ký kết hợp đồng nguyên tắc với 10 đội thi công chiến lược trong năm 2017.
Ricons ký kết hợp đồng nguyên tắc với 10 đội thi công chiến lược

Theo đó, 10 đội này sẽ là lực lượng chủ chốt đóng vai trò đảm bảo quân số và chất lượng thi công trực tiếp trên các dự án của Ricons và sẽ được hưởng những quyền lợi ưu tiên dựa trên tinh thần chia sẻ lợi ích trong hợp tác song phương.

Lãnh đạo Ricons cho biết, với quy mô cũng như mức độ khó của những dự án như hiện nay đòi hỏi đội ngũ thi công phải cải tiến năng suất, chất lượng công việc nhằm góp phần mang lại nhiều lợi ích thiết thực và bền vững cho các bên.

Lực lượng thi công chiến lược là mô hình được Ricons khởi động từ đầu năm 2016. Dựa trên năng lực và kết quả từ quá trình làm việc, Ricons sẽ chọn lựa để ký kết hợp đồng nguyên tắc với các đội thi công xuất sắc nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời và hiệu quả cho khối lượng lớn các dự án.

Được biết, trước sự gia tăng về số lượng và quy mô dự án, Ricons cũng đang cần hợp tác với các đối tác là nhà thầu phụ và nhà cung cấp uy tín khác cho các dự án của Ricons trúng thầu. 

Chuyên đề