(BĐT) - Ngày 30/11 tới, Công ty CP Rạng Đông Holding (RDP - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

RDP trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10%

Đồng thời, Công ty cũng sử dụng danh sách chốt trên để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 30/12/2020, địa điểm tại Lô H1-H9, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 2.042,27 tỷ đồng, tăng 63,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 12,79 tỷ đồng, giảm hơn 33%; lợi nhuận sau thuế đạt 11,46 tỷ đồng, giảm 47,6% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Như vậy, với kế hoạch kinh doanh năm 2020 là doanh thu 1.828,38 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 70,73 tỷ đồng, sau 9 tháng, Công ty đã vượt 11,7% mục tiêu doanh thu năm nhưng mới chỉ hoàn thành 16,2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.