• RDP trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10%

    18/11/2020 11:39

    (BĐT) - Ngày 30/11 tới, Công ty CP Rạng Đông Holding (RDP - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

chuyên đề

Kết nối đầu tư