(BĐT) - Công ty CP Rạng Đông Holding vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020, phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tới đây.

Theo đó, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu dự kiến 1.828 tỷ đồng, giảm 9%; lợi nhuận sau thuế đạt 71 tỷ đồng, xấp xỉ so với kết quả đạt được trong năm 2019.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ trình phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện dự kiến đến quý IV/2020. Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ phát hành 1,8 triệu cổ phiếu ESOP, tỷ lệ phát hành 4,82%, với giá phát hành là 10.000 đồng/CP.

Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 2.003 tỷ đồng, tăng 28,33% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế hơn 70 tỷ đồng, tăng gấp gần 4,8 lần năm trước và vượt 46,56% chỉ tiêu cả năm.