(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo thực hiện rà soát về tình hình hoạt động, phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn quản lý.

Cụ thể, Bộ TN&MT yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát tình hình hoạt động, phát triển CCN trên địa bàn quản lý; số lượng các CCN đã được phê duyệt thành lập, mở rộng; số lượng CCN đã có kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; danh sách chi tiết các CCN đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy, đơn vị chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN.

Các địa phương cũng được yêu cầu thực hiện tổng hợp thông tin, đánh giá kết quả thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các CCN đang hoạt động; đánh giá việc triển khai thực hiện, ban hành văn bản hướng dẫn của địa phương đối với các cơ chế, chính sách của Trung ương về ưu đãi, hỗ trợ về kinh phí thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường CCN; những vấn đề còn tồn tại trong phân công, phân cấp, bố trí nguồn lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường CCN thời gian qua.

Các địa phương có báo cáo gửi về Bộ TN&MT trước ngày 15/8/2016 để Bộ có căn cứ báo cáo, đề xuất với Chính phủ các giải pháp nhằm cải thiện tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các CCN.