Rà soát, đề xuất dự án y tế phù hợp Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 7/6/2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu Bộ Y tế bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 640/QĐ-TTg ngày 24/5/2022, ý kiến của các đại biểu dự họp để dự thảo văn bản, gửi xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trên cơ sở đó hoàn thiện văn bản, gửi các bộ, địa phương làm căn cứ rà soát, đề xuất dự án.

Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp trực tuyến với các cơ quan, địa phương để thống nhất mục tiêu, nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn dự án tham gia Chương trình.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ giao Tổ công tác chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình thuộc lĩnh vực y tế, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế và các bộ liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng bộ, phối hợp chặt chẽ rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ vốn trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 25/5, Bộ Y tế rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng, làm rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần sớm khắc phục; trên cơ sở đó, căn cứ vào nguồn lực được bố trí và các quy định hiện hành, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiêu chí lựa chọn dự án cần bố trí vốn, bảo đảm khả thi, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra; không bố trí, phân bổ vốn dàn trải, cào bằng, kém hiệu quả, và không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Theo đề xuất của Bộ Y tế hồi đầu tháng 4/2022, Danh mục dự án cụ thể sử dụng nguồn vốn từ Chương trình gồm có 272 dự án với tổng nhu cầu vốn là 13.845 tỷ đồng.

Chuyên đề