#Chương trình phục hồi
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bố trí 13.198 tỷ đồng cho 144 dự án đầu tư hệ thống y tế. Ảnh minh họa: L. Tài

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Các dự án nâng cấp hệ thống y tế chuyển động ra sao?

(BĐT) - Sau khi được thông báo danh mục và mức vốn bố trí từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp vùng, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của viện và bệnh viện cấp trung ương bắt đầu có bước chuyển động, mặc dù còn chậm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Triển khai 2 gói hỗ trợ cho nhà ở xã hội tại Nghị quyết số 43/2022/QH15

(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các địa phương đề nghị căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 để thông báo đến các doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội (trong đó có nhà ở công nhân khu công nghiệp), dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn nghiên cứu, đánh giá nhu cầu về nguồn vốn, đề xuất tham gia Chương trình phục hồi.

Kết nối đầu tư