Cao Bằng triển khai xây mới Trung tâm Y tế huyện Thạch An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Cao Bằng vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 16 gói thầu thuộc Dự án Xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm y tế huyện Thạch An.

Theo kế hoạch, các gói thầu tư vấn/phi tư vấn sẽ được Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng (bên mời thầu) tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022 và năm 2023.

Các gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm 2023 gồm: Gói thầu Thi công xây dựng công trình (các hạng mục còn lại) có giá 84,524 tỷ đồng; Gói thầu Thi công xây dựng công trình (phần san nền, kè chắn và đường công vụ vào công trình) có giá 9,897 tỷ đồng; Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế có giá 33,567 tỷ đồng; Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý chất thải lỏng và lò đốt rác thải y tế có giá 3,95 tỷ đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư là 168 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương (vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương). Dự án được UBND Tỉnh phê duyệt vào ngày 20/10/2022.

Chuyên đề