• Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

  02/11/2020 08:00

  (BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1691/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016 - 2020; năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
 • Nhu cầu vốn năm 2020 của nhiều địa phương tăng cao

  20/08/2019 10:00

  (BĐT) - Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn ngân sách trung ương năm 2020 về cơ bản bằng năm 2019. Tuy nhiên, nhiều địa phương đề ra nhu cầu vốn đầu tư công năm 2020, đặc biệt là nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, quá cao so với tình hình thực tế về nguồn vốn đầu tư.
 • Đề xuất thứ tự dùng vốn dự phòng chung kế hoạch trung hạn

  19/10/2018 08:00

  (BĐT) - Theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội, tổng mức vốn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 200 nghìn tỷ đồng, bao gồm 112 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 88 nghìn tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương.
 • Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

  21/12/2017 08:00

  (BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch và danh mục dự án bố trí vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương – NSTW (bao gồm vốn trái phiếu chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 3).
 • Hoàn chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương

  08/12/2017 08:00

  (BĐT) - 24 giờ ngày hôm nay (8/12) là hạn cuối cùng để các bộ, ngành, địa phương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) cập nhật số liệu về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2018, bao gồm cả trái phiếu chính phủ lên Hệ thống thông tin đầu tư công, đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).
 • Không điều chỉnh lại vốn 2018 phân bổ sai quy định

  31/10/2017 10:00

  (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Công văn số 8759/BKHĐT-TH ngày 25/10/2017 gửi các bộ, ngành, địa phương thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2018 và các hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn.
 • Nhiều nguyên nhân khiến giải ngân đầu tư công chậm

  28/09/2017 10:00

  (BĐT) - Tại cuộc họp giao ban tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì vừa diễn ra, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công được đại diện Bộ KH&ĐT nhiều lần đưa ra trao đổi, đề nghị các địa phương nêu vướng mắc và giải pháp tháo gỡ để có thể đẩy nhanh giải ngân và thực hiện hiệu quả các dự án sử dụng nguồn vốn này.
 • Đà Nẵng thúc giải ngân dự án đã bố trí kế hoạch vốn năm 2016

  27/09/2016 14:36

  (BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, tập trung thi công, thực hiện nghiệm thu ngay khi có khối lượng hoàn thành và lập thủ tục thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ngân sách trung ương đối với các công trình đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2016.

chuyên đề

Kết nối đầu tư