(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1691/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016 - 2020; năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

Trong đó, Thủ tướng điều chỉnh tăng 293 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại bộ, cơ quan trung ương và địa phương cho các dự án của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh: Điện Biên, Bến Tre, An Giang và Cà Mau.

Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 là 667,182 tỷ đồng cho Bộ Tài chính và 7 địa phương Cao Bằng, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Tiền Giang.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 là 306,229 tỷ đồng cho các dự án của Bộ Tư pháp, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, các địa phương: Hà Giang, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Cà Mau.

Điều chỉnh giảm 441,857 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã giao của một số bộ, cơ quan trung ương; điều chỉnh tăng 441,857 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho các địa phương: Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Bến Tre, An Giang, Bình Phước, Tiền Giang và Cà Mau...

Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án, gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/11/2020...