Hơn 1,2 triệu lao động tiếp cận được chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa cập nhật thông tin về kết quả thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ).

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Theo đó, đến nay, ngành BHXH đã xác nhận cho 9.657 đơn vị với 397.588 lao động tại 50 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.145.966 lao động có tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (theo Mẫu số 02 Quyết định số 08/2022/QĐ-TT đối với NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ là tối đa 3 tháng).

Các cơ quan BHXH cũng đã xác nhận cho 4.919 đơn vị với 56.746 lao động tại 44 tỉnh, thành phố, trong đó có 54.894 lao động có tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (theo Mẫu số 03 Quyết định số 08/2022/QĐ-TT đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ là tối đa 3 tháng).

Quá trình triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TT có nhiều bộ, ngành cùng tham gia. Trong đó, BHXH Việt Nam có nhiệm vụ xác nhận tình trạng tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ để xác minh đối tượng thụ hưởng. Theo đó, trên cơ sở danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH xác nhận các trường hợp NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để xác minh đối tượng được hỗ trợ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư