Theo Tổng cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2015 đã tương đương gần 110 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với năm ngoái.
Quy mô thị trường bán lẻ gần 110 tỷ USD
Theo FBNC