Quý IV/2022, TIG báo lãi giảm 74,4%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong quý IV/2022, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán: TIG) ghi nhận doanh thu đạt 304,95 tỷ đồng, giảm 5,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 31,15 tỷ đồng, giảm 74,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế cả năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 914,24 tỷ đồng, tăng 0,9% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 210,56 tỷ đồng, tăng 2,4%.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 272,4 tỷ đồng, Công ty chỉ đạt 77,8% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty tăng 23,9% so với đầu năm.

Chuyên đề