Quý IV/2022, CSM ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều giảm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam (mã chứng khoán: CSM) ghi nhận doanh thu giảm 11,2% và lợi nhuận giảm 15,6% trong quý IV/2022.

Cụ thể, quý IV/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.203,74 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 29,25 tỷ đồng, giảm 15,6%.

Lũy kế trong năm 2022, Công ty đạt 5.320,63 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,9% và 79,14 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 116,5% so với năm 2021.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty tăng 0,9% so với đầu năm lên 4.190 tỷ đồng.

Chuyên đề