Quý III/2020, lợi nhuận sau thuế của Licogi 14 giảm 48%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Licogi 14 (mã chứng khoán L14) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu 23,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,98 tỷ đồng, lần lượt giảm 59,2% và 48% so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty cho biết lợi nhuận giảm 48% do doanh thu giảm, đáng kể ở lĩnh vực xây lắp và bất động sản.

Cụ thể, các công trình thi công xây lắp đều ngưng trệ trên diện rộng đã ảnh hưởng tới hoạt động xây lắp của Công ty, dẫn tới Công ty ít việc làm, kéo theo giảm doanh thu và lợi nhuận; còn về lĩnh vực bất động sản, trong quý III/2020 có tháng cô hồn, các nhà đầu tư ngừng mua bán nhà đất, dẫn tới gặp khó khăn. Ngoài ra, L14 còn chịu tác động của đại dịch và một số nguyên nhân khác.

Mặc dù doanh nghiệp cho rằng tháng cô hồn ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh nhưng đây là tính mùa vụ trong báo cáo, năm nào trong quý III, lợi nhuận cũng đã phản ảnh điều này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 73,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 25,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 58,2% và 56,1% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng, L14 đã hoàn thành 83,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Chuyên đề