(BĐT) - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) thông báo doanh thu thuần quý I giảm 9% xuống 1.636 tỷ đồng, giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp giảm phân nửa còn 215 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong quý vừa qua, doanh thu tài chính tăng 79% và các chi phí hoạt động đều giảm so với cùng kỳ nhưng công ty không còn khoản lãi liên kết 13 tỷ đồng như cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm hơn phân nửa còn 152 tỷ đồng. Công ty giải trình do giá bán cá tra giảm so với cùng kỳ và ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19.

Quý I: Vĩnh Hoàn báo lãi giảm 50% còn 152 tỷ đồng ảnh 1

Đơn vị: tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 3, Vĩnh Hoàn có tổng tài sản 6.440 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ so với đầu năm. Trong đó giá trị hàng tồn kho lên đến 1.485 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tài sản và công ty có trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thêm 66 tỷ đồng (cùng kỳ không trích lập).

Về nguồn vốn, công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 3.084 tỷ và 224 tỷ trên vốn điều lệ 1.834 tỷ đồng.

Theo NDH