(BĐT) - Theo Nghị định số 07/2016/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, kể từ ngày 10/3/2016, một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn 1 văn phòng đại diện hoặc chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Để được thành lập văn phòng tại Việt Nam, trước đó, thương nhân nước ngoài phải được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận (nếu không, phải được sự chấp thuận của cấp bộ); đã hoạt động ít nhất 1 năm. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 1 năm tính từ ngày nộp hồ sơ. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận; đã hoạt động ít nhất 5 năm. Hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài (nếu không, phải được sự chấp thuận của cấp bộ). Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 5 năm.

Ngoài ra, trong thời gian 2 năm kể từ ngày bị thu hồi giấy phép thành lập văn phòng, chi nhánh, thương nhân nước ngoài cũng không được thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam; việc thành lập văn phòng, chi nhánh bị hạn chế theo quy định của pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.