(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản là 2 quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tổng giá khởi điểm là 93,6 tỷ đồng.

Tài sản bán đấu giá đầu tiên là quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần để thực hiện Dự án Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm tại Khu 2, phường Hoành Bồ, TP. Hạ Long. Khu đất thương mại dịch vụ này có diện tích 4.319 m2. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án (không bao gồm tiền thuê đất) là 15 tỷ đồng. Giá khởi điểm bán đấu giá là 12,002 tỷ đồng.

Hai là, quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Nhóm nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại tổ 1A Khu 8, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Khu đất được phê duyệt với mục đích sử dụng là đất ở, diện tích đất quy hoạch là 7.058,5 m2. Quy mô đầu tư được duyệt là xây thô và hoàn thiện mặt ngoài đối với 52 căn nhà liền kề. Tổng mức đầu tư Dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất) là 180 tỷ đồng. Giá khởi điểm bán đấu giá là 81,6 tỷ đồng.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá từ ngày 25/11 - 14/12/2021. Thời gian xem tài sản từ ngày 7 - 9/12/2021. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Tài sản được bán riêng lẻ từng dự án. Thời điểm công bố giá là ngày 17/12/2021.