Quảng Ngãi dành 7,88 tỷ đồng mua sắm vật tư phòng, chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt 2 kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm 2022 với tổng dự toán là 7,88 tỷ đồng.

Trong đó, Gói thầu Mua sắm bổ sung sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm 2022 có giá dự toán là 4,68 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 3/2022.

Gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS-CoV-2 để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 có giá dự toán là 3.209 tỷ đồng. Gói thầu được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần đầu vào ngày 27/1/2022 và nay có sự điều chỉnh về đặc tính kỹ thuật của 2 mặt hàng (STT01 sinh phẩm xét nghiệm Realtime RT-PCR phát hiện SAR-CoV-2 và STT02 kit tách chiết RNA - Viral).

Cả hai gói thầu đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Chuyên đề