(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cầu Tam Tiến và đường dẫn, huyện Núi Thành. Theo kế hoạch, Dự án gồm 7 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu phi tư vấn, 1 gói thầu xây lắp có tổng giá trị 160,1 tỷ đồng.
Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tam Tiến và đường dẫn thay thế cây cầu cũ tại địa phận huyện Núi Thành. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tam Tiến và đường dẫn thay thế cây cầu cũ tại địa phận huyện Núi Thành. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Gói thầu Thi công xây dựng công trình có giá gói thầu là 156,17 tỷ đồng (phần xây lắp là 150,6 tỷ đồng, dự phòng là 5,4 tỷ đồng) được tổ chức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Gói thầu này dự kiến bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.