Quảng Nam: 582,1 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024 chưa được phân bổ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Quảng Nam cho biết, đến cuối tháng 5/2024, kế hoạch vốn đầu tư phân bổ trên địa bàn mới đạt 93%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch vốn năm 2024 còn lại chưa phân bổ là hơn 582,1 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương hơn 91,6 tỷ đồng chưa phân bổ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; vốn ngân sách tỉnh hơn 490,5 tỷ đồng bao gồm: dự phòng xây dựng cơ bản và trả lãi vay, thực hiện các nghị quyết HĐND Tỉnh, đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn thu sử dụng đất để lại phân bổ sau tùy theo tiến độ thu tiền đất trong năm.

Theo Sở KH&ĐT, số vốn chưa thể phân bổ do các dự án chưa bảo đảm thủ tục đầu tư, không đủ điều kiện phân bổ chi tiết theo quy định. Đến hết ngày 31/5/2024, với các nhiệm vụ, dự án chưa bảo đảm đủ điều kiện phân bổ kế hoạch vốn, Sở KH&ĐT sẽ tham mưu UBND Tỉnh báo cáo HĐND Tỉnh xem xét cắt giảm kế hoạch vốn và điều chuyển bổ sung vốn cho các dự án khác có nhu cầu.

Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Quảng Nam là hơn 8.779 tỷ đồng; trong đó kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là hơn 7.056,8 tỷ đồng (ngân sách trung ương hơn 2.194,9 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 4.861,8 tỷ đồng), vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 là hơn 1.722,1 tỷ đồng.

Chuyên đề