(BĐT) - Sở Tài chính Quảng Bình đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với 4 khu đất thương mại dịch vụ tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Các khu đất đấu giá nằm trong quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC tại Quảng Bình. Ảnh mô hình: Nhã Chi

Các khu đất đấu giá nằm trong quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC tại Quảng Bình. Ảnh mô hình: Nhã Chi

4 khu đất này nằm trong quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt. Một số khu đất khác thuộc quy hoạch này cũng sẽ lần lượt được đấu giá trong thời gian tới.

Cụ thể, Sở Tài chính Quảng Bình sẽ tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 618.784,2 m2 để thực hiện Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh (Dự án 3). Theo quy hoạch của tỉnh Quảng Bình, Dự án 3 có tổng mức đầu tư tối thiểu 3.745 tỷ đồng. Giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê năm đầu tiên thực hiện Dự án là 4,1 tỷ đồng.

Khu đất thứ 2 được bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê có diện tích 766.879,2 m2 để thực hiện Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros (Dự án 4). Theo quy hoạch, Dự án 4 có tổng mức đầu tư tối thiểu 4.611,5 tỷ đồng. Giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê năm đầu tiên thực hiện Dự án là 6,68 tỷ đồng.

Khu đất thứ 3 có diện tích 161.103,3 m2 để thực hiện Dự án Công viên động vật hoang dã FLC Quảng Bình (Dự án 5). Theo quy hoạch, Dự án 5 có tổng mức đầu tư tối thiểu 322,2 tỷ đồng. Giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê năm đầu tiên thực hiện Dự án là 961,8 triệu đồng.

Khu đất thứ 4 có diện tích 1.571.811 m2 để thực hiện Dự án FLC Quảng Bình Golf Links (Dự án 6). Theo quy hoạch, Dự án 6 có tổng mức đầu tư tối thiểu 1.242 tỷ đồng. Giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê năm đầu tiên thực hiện Dự án là 8,48 tỷ đồng.

Tại cả 4 khu đất nêu trên, tài sản trên đất là các cây phi lao, bạch đàn, tràm đã được thực hiện giải phóng mặt bằng với giá trị bồi thường thỏa thuận giữa các bên liên quan. Hình thức cho thuê đất là trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn thuê đất đến ngày 31/12/2085.

Người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện là tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư phù hợp với mục đích sử dụng đất là quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt.

Tổ chức kinh tế tham dự đấu giá sẽ được thẩm định xét duyệt hồ sơ từ ngày 28/7/2020. Những tổ chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện sẽ được thông báo vào ngày 30/7/2020. Cả 4 cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 31/7/2020.

Theo Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình, tổ hợp Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC, tại xã Hải Ninh và xã Hồng Thủy gồm 10 dự án thành phần do một nhà đầu tư đề xuất, lập quy hoạch Dự án. Tổ hợp dự án này được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình.

Một cán bộ của Sở Tài chính Quảng Bình cho biết, trong tổ hợp dự án trên, 1 dự án thành phần (Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng) được tỉnh Quảng Bình thực hiện theo hình thức giao đất cho nhà đầu tư thực hiện. Kể từ khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và thông tư hướng dẫn thi hành có hiệu lực, 9 dự án thành phần còn lại được tỉnh Quảng Bình áp dụng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án.

Năm 2019, Sở Tài chính Quảng Bình đã phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện 2 dự án (Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh; Dự án Đầu tư xây dựng công trình Club House). Tuy nhiên, 2 cuộc bán đấu giá này không thành công do chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

Ngoài 4 dự án thành phần được đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê nêu trên, các dự án thành phần còn lại gồm: Dự án Công viên, thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình; Dự án Công viên, thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình; Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 sẽ lần lượt được tổ chức đấu giá trong thời gian tới.