• Quảng Bình đấu giá quyền sử dụng đất nhiều dự án khủng

    15/07/2020 14:00

    (BĐT) - Sở Tài chính Quảng Bình đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với 4 khu đất thương mại dịch vụ tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

chuyên đề

Kết nối đầu tư