Riêng quý 4/2015, PVC-PT (PXT) lãi ròng 23,33 tỷ đồng khả quan hơn hẳn khoản thua lỗ hơn 16 tỷ đồng trong quý 4/2014.
PXT: Năm 2015 lãi 30 tỷ đồng, có khả năng thoát án hủy niêm yết

CTCP Xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí (mã CK: PXT) công bố BCTC quý 4/2015 và cả năm 2015. 

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 127,4 tỷ đồng tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán tăng không đáng kể so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 51,25 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gộp gần 3 tỷ đồng. 

Trong kỳ doanh thu tài chính không đáng kể trong khi chi phí của hoạt động này ghi âm 3,6 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí QLDN cũng tăng mạnh gấp gần 6 lần cùng kỳ nên kết quả PXT lãi ròng 23,33 tỷ đồng khả quan hơn hẳn khoản thua lỗ hơn 16 tỷ đồng trong quý 4/2014. 

Lũy kế cả năm 2015, doanh thu PXT đạt 316,17 tỷ đồng tăng 71,68% so với cùng kỳ; LNST đạt 30,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 160 tỷ đồng. Năm 2015, PXT đặt mục tiêu doanh thu 533 tỷ đồng và 13,25 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc năm 2015 mặc dù mục tiêu doanh thu chưa hoàn thành nhưng PXT đã hoàn thành vượt tới 128,7% kế hoạch LNST cả năm 2015. 

Được biết PXT trong 2 năm gần nhất 2013 và 2014 đều báo lỗ. Con số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2014 đang là -187,7 tỷ đồng, với kết quả có lãi 2015 PXT sẽ thoát khỏi án hủy niêm yết khi BCTC 2015 được kiểm toán đồng thời khoản mục lỗ lũy kế tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2015 giảm đi 30 tỷ đồng còn hơn 164 tỷ đồng.

PXT: Năm 2015 lãi 30 tỷ đồng, có khả năng thoát án hủy niêm yết ảnh 1
Theo Infonet