(BĐT) - Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PV Machino, mã chứng khoán: PVM) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 4/10 và ngày thanh toán là 27/10.

Như vậy, với 38,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả tổng cộng 38,6 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 222,7 tỷ đồng, tăng 135%; lợi nhuận sau thuế đạt 31,3 tỷ đồng, tăng 123% so với quý II/2020.

PVM đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đạt hơn 50 tỷ đồng

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp đạt 354,5 tỷ đồng doanh thu và 32,3 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng trưởng 26% và 46% so với cùng kỳ.

Với mục tiêu năm 2021 đạt 1.005 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thế, sau nửa năm, doanh nghiệp hoàn thành 35,4% chỉ tiêu doanh thu và 64,6% kế hoạch lợi nhuận.