• PVM trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%

    23/09/2021 08:43

    (BĐT) - Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PV Machino, mã chứng khoán: PVM) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 4/10 và ngày thanh toán là 27/10.
  • PV Power thông qua bán 51,9% vốn sở hữu tại PV Machino

    05/03/2021 08:00

    (BĐT) - HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PV Machino). Theo đó, PV Power sẽ chuyển nhượng 19.931.430 cổ phần (tương đương 51,9% vốn điều lệ) PV Machino. Mức giá và cách thức thoái vốn chưa được PV Power tiết lộ.

chuyên đề

Kết nối đầu tư