(BĐT) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) vừa được bình chọn là một trong 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016.

Năm 2015, PVFCCo có sự tăng trưởng vượt bậc, kinh doanh hiệu quả với doanh thu đạt 10.047 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.488 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 40%.

Trong kế hoạch dài hơi hơn, giai đoạn 5 năm tới, dự kiến tổng doanh thu của PVFCCo đạt khoảng 64.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 6.200 tỷ đồng. Dự án mở rộng phân xưởng Ammonia của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Nhà máy Sản xuất phân NPK công nghệ hóa học sẽ hoàn thành vào tháng 11/2017.