(BĐT) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP (PVFCCo) vừa thông báo bán đấu giá kho Nghi Sơn (Thanh Hóa) và kho Vũng Áng (Hà Tĩnh) với tổng trị giá khoảng 32,6 tỷ đồng.
PVFCCo đấu giá kho Nghi Sơn và kho Vũng Áng

Theo đó, mức giá khởi điểm của kho Nghi Sơn là 14,253 tỷ đồng, kho Vũng Áng là 18,394 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm này đã bao gồm mọi loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

Kho Nghi Sơn có diện tích 4.000 m2 với các công trình đầu tư xây dựng trên đất là nhà kho đạm; hệ thống chống sét, hệ thống kèo chống bão. Kho Vũng Áng được xây dựng từ năm 2009 với các hạng mục tài sản như: nhà kho đạm, nhà văn phòng, nhà để xe, bể nước cứu hỏa và trạm bơm, điện chiếu sáng ngoài nhà, chi phí thiết bị, hệ thống cổng và hàng rào…

Theo báo cáo dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/4 tới, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của PVFCCo năm 2015 đều vượt kế hoạch đề ra như: tổng doanh thu năm 2015 là 10.047 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 1.488 tỷ đồng. Tuy nhiên, PVFCCo cũng nhận thấy những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong kinh doanh và hệ thống phân phối; đầu tư vốn góp tại các doanh nghiệp liên kết. Trong năm 2016, PVFCCo sẽ rà soát, đánh giá lại hệ thống phân phối để có những điều chỉnh phù hợp. Cũng trong năm nay, PVFCCo sẽ xem xét thoái vốn tại PTEX, PVC Mekong, PAIC và Công ty CP Chế biến thủy sản Út Xi, do các doanh nghiệp này hoạt động kém hiệu quả, không đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2015, làm suy giảm vốn đầu tư.

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản của PVFCCo là 10.919 tỷ đồng (tăng 8% so với năm 2014). Lượng tiền và các khoản nợ tương đương tiền của PVFCCo năm 2015 tăng 12% so với năm 2014 (5.690/5.078 tỷ đồng). Các khoản nợ phải trả trong năm 2015 tăng 14% so với năm 2014 (2.372/1.106 tỷ đồng), do vay vốn ngân hàng để tài trợ cho các dự án đang triển khai. Sở dĩ các chỉ số tổng nợ/tổng tài sản, tổng nợ/vốn chủ sở hữu năm 2015 đều ở mức cao so với năm 2014 là do PVFCCo bắt đầu tiến hành giải ngân cho các dự án đầu tư (979 tỷ đồng).