(BĐT) - Công ty TNHH Nhựa đường Puma Energy Việt Nam đang mời các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, cảng và tài sản trên đất thuê của Công ty tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Theo đó, Puma Energy Việt Nam có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất với mục đích xây dựng trụ sở và nhà xưởng có thời hạn sử dụng 24 năm 6 tháng (từ ngày 20/5/1997 đến 20/11/2021). Cụ thể, chuyển nhượng 1 mảnh đất có diện tích hơn 46.471 m2 với thời hạn cho thuê từ 20/5/1997 đến 20/11/2021 và 1 mảnh đất và mặt nước trên đó có cầu cảng tiếp nhận tàu chở nhựa đường nóng trọng tải 4.000 tấn với diện tích hơn 16.312 m2, thời hạn cho thuê là 23 năm (tính từ ngày 19/8/1998).

Puma Energy Việt Nam nêu rõ, tài sản trên đất được Công ty rao chuyển nhượng gồm có Hệ thống tiếp nhận và tồn chứa, nạp xe xi téc nhựa đường và đóng phi nhựa đường gồm: Cầu cảng tiếp nhận tài nhựa đường 4.000 tấn; bồn chứa nhựa đường dung tích chứa 5.000 tấn.

Giá khởi điểm của lô tài sản được Puma Energy Việt Nam đưa ra là 56 tỷ đồng. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp phí 2 triệu đồng trước khi tham khảo hồ sơ. Dự kiến, phiên đấu giá sẽ được diễn ra vào 9 giờ ngày 18/4/2017.