PTSC: Lợi nhuận quý II giảm 157 tỷ đồng

(BĐT) - Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam - PTSC vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2016 với lợi nhuận sau thuế sụt giảm 157 tỷ đồng so với cùng kỳ 2015, đạt 393 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh của PTSC giảm sút ngay cả khi Công ty ghi nhận tới 115 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động khác (là hoàn nhập dự phòng bảo hành của các dự án). Nửa đầu năm 2016, PTSC lãi ròng 676 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ 2015.

PTSC chịu chung số phận với các doanh nghiệp dầu khí khác. Giá dầu giảm sâu, nhu cầu khai thác, dịch vụ liên quan đến dầu khí được giảm thiểu, công ăn việc làm của PTSC vì vậy cũng bị thắt chặt ít nhiều. Trong riêng quý II/2016, doanh thu thuần của Công ty chỉ ở mức 4.809 tỷ đồng, giảm sâu so với con số 7.550 tỷ đồng của quý II năm ngoái. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính giảm tới 47,7%, còn 404 tỷ đồng.                

Chuyên đề