(BĐT) - Ngày 27/5 tới, Công ty CP Phú Tài (mã chứng khoán: PTB) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu.

Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 5%; thời gian thanh toán vào ngày 17/6. Với gần 48,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi hơn 26 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Đồng thời, Công ty dự kiến phát hành hơn 19,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 40%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 194,39 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.719 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 145,63 tỷ đồng, tăng 42%.