PPC sẽ trả cổ tức 25% trong quý II

Sáng ngày 26/4, ĐHCĐ năm 2016 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại đã thông qua kế hoạch doanh thu 7.039 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 642,17 tỷ đồng.
PPC sẽ trả cổ tức 25% trong quý II

HĐQT và Ban lãnh đạo PPC xác định năm 2016 là năm Công ty gặp nhiều thách thức với sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường điện lực và sự biến động khó lượng của đồng JPY. Thực tế thì biến động đồng JPY đã tác động ngay đến lợi nhuận của PPC trong quý I/2016 khi Công ty phải trích lập 262 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước thuế quý I âm 156,7 tỷ đồng.

Chia sẻ với cổ đông về việc chưa có giá bán điện năm 2016, lãnh đạo PPC cho biết, hiện Công ty vẫn đang thực hiện đàm phám với EVN, tuy nhiên mức giá năm 2016 dự kiến sẽ thấp hơn một chút so với năm 2015 do chi phí khấu hao của PPC đã giảm so với năm ngoái.

PPC đã thông qua việc chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, dự kiến thực hiện trong quý II/2016, tương đương mức chi trả 795,4 tỷ đồng và mức cổ tức dự kiến trong năm 2016 là 17% bằng tiền mặt.

Chuyên đề