Phương án triển khai đấu thầu thuốc tập trung

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai đấu thầu thuốc tập trung.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016 về việc thành lập đơn vị mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng đồng ý giao Bộ Tài chính chuẩn bị Đề án và báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016 về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chứcđấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc không thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế tổ chức đấu thầu.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các địa phương và các cơ quan liên quan xem xét, điều chỉnh các danh mục thuốc đấu thầu phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm khả thi.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư