(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã có kết quả sơ tuyển với nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Công ty CP Đầu tư Phú Hưng - Việt Nam (gọi tắt là Phú Hưng VN).

Dự án lớn có tổng chi phí thực hiện là 1.346 tỷ đồng, quá trình sơ tuyển từ ngày 21/2/2018 đến ngày 23/3/2018

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị tại phường Hải Hòa nhằm mục tiêu xây dựng khu chức năng đô thị hiện đại, khớp nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực và các dự án xung quanh đảm bảo yêu cầu phát triển đô thị đồng bộ, bền vững đáp ứng nhu cầu phát triển chung của khu vực và định hướng phát triển, xây dựng TP. Móng Cái là đô thị loại II… Theo quyết định phê duyệt danh mục dự án, thời gian thực hiện Dự án là từ năm 2018 đến năm 2020.