(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 lô đất khu dân cư tại huyện Bình Sơn, 21 lô đất ở tại huyện Nghĩa Hành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, huyện Bình Sơn có 3 khu vực đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, khu dân cư Vườn Hùng, xã Bình Nguyên có 3 lô đất (250 m2) với giá khởi điểm là 630 triệu đồng/lô. Khu dân cư Gò Ngựa, xã Bình Trung có 1 lô đất (125 m2) với giá khởi điểm là 203,5 triệu đồng. Khu dân cư Bàu Mang, xã Bình Chánh có 13 lô đất (diện tích từ 152 m2 đến 275 m2/lô) với giá khởi điểm cao nhất là 869,715 triệu đồng, thấp nhất là 424,116 triệu đồng/lô.

Tại huyện Nghĩa Hành, giá khởi điểm để đấu giá 17 lô đất (diện tích từ 200 m2 đến 439,9 m2/lô) thuộc Khu dân cư Thổ Dộc II, xã Hành Dũng cao nhất là 248 triệu đồng, thấp nhất là 108 triệu đồng/lô; 4 lô đất ở (diện tích từ 106,63 m2 đến 149,81 m2/lô) tại Điểm dân cư Trường Mẫu giáo thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận là từ 536 triệu đồng đến 753 triệu đồng/lô.