(BĐT) - Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo xử lý 12 dự án yếu kém thuộc ngành công.
12 dự án yếu kém được chia làm 3 nhóm, gồm: các dự án phục hồi có lãi; các dự án có thể tái cơ cấu để phục hồi; các dự án không thể tái cơ cấu, phục hồi. Ảnh: Lê Tiên

12 dự án yếu kém được chia làm 3 nhóm, gồm: các dự án phục hồi có lãi; các dự án có thể tái cơ cấu để phục hồi; các dự án không thể tái cơ cấu, phục hồi. Ảnh: Lê Tiên

Tại cuộc họp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã báo cáo về việc phân nhóm đối với 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương và phương án xử lý đối với 2 dự án thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện các bộ, ngành, tập đoàn và tổng công ty phát biểu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các tập đoàn, tổng công ty đánh giá, phân loại từng dự án theo 3 nhóm. Nhóm 1 gồm các dự án phục hồi có lãi; nhóm 2 là các dự án có thể tái cơ cấu để phục hồi chuyển lên nhóm 1; nhóm 3 gồm các dự án không thể tái cơ cấu, phục hồi, kiên quyết cho phá sản, giải thể, hoặc phương án khác để giảm bớt thiệt hại cho Nhà nước.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các chỉ đạo tại Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 7/4/2020, nhất là các nhiệm vụ được giao đã quá thời hạn, xử lý vướng mắc tranh chấp hợp đồng EPC, phương án xử lý đối với 3 dự án của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu ý kiến các cơ quan để hoàn thiện kết quả phân loại. Trên cơ sở đó gửi kết quả phân loại cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 48/TB-VPCP, xem xét có biện pháp hỗ trợ về tài chính, tín dụng để tái cơ cấu các dự án có tính khả thi theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền...